Moduł III

Drodzy Studenci,

w marcu uruchomiony został Moduł III Projektu, który jest realizowany na studiach II stopnia, równolegle na trzech wydziałach: WA (kierunek architektura), WILiT (kierunek budownictwo) oraz WIŚiE (kierunek inżynieria środowiska). W ramach Modułu III realizowany jest obowiązkowy blok wykładów w wymiarze 30h. Wykłady odbywają się co tydzień, w czwartki w godz. 8-9.30 w formie hybrydowej tj. : stacjonarnie w budynku WAWIZ sala 105/105 oraz transmitowane są w czasie rzeczywistym na platformie eMeeting. Link do wykładów: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/aga-lmd-sxi

Jednoczenie na dwóch wydziałach tj. WIŚiE oraz WILT są realizowane zajęcia projektowe.

Harmonogram wykładów oraz zajęć projektowych zamieszczamy poniżej.

Harmonogram kolor M III_wykłady

Harmonogram kolor M III_projekty