Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (WIŚiE) rozpoczął działalność 1 stycznia 2020 roku korzystając z zasobów materialnych i doświadczenia pracowników: Instytutu Inżynierii Środowiska, Instytutu Elektroenergetyki oraz Katedry Techniki Cieplnej.

Studia na naszym Wydziale to STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

Ofertę edukacyjną WIŚiE charakteryzują nowoczesne metody i szeroki zakres tematyki kształcenia.

Wydział zapewnia znakomite, wszechstronne wykształcenie z zakresu inżynierii środowiska, instalacji budowlanych, elektroenergetyki, energetyki, energetyki cieplnej i odnawialnej oraz inżynierii lotniczej na poziomie inżynierskim i magisterskim. Studia oferowane są w trybie stacjonarnych i niestacjonarnym. Wszystkie dostępne formy kształcenia mają jeden cel – umożliwienie studentom zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

Osiągnięcia naukowe kardy badawczo-dydaktycznej Wydziału w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dają Politechnice Poznańskiej uprawnienia akademickie do doktoryzowania i habilitowania w tej dyscyplinie naukowej.

Kierunki studiów: Inżynieria Środowiska, Energetyka, Energetyka Przemysłowa i Odnawialna, Inżynieria Lotnicza (nowość !)