Szkolenie z nabycia umiejętności obsługi oprogramowania INTERSOFT WOD-KAN

Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki uczestniczyli w szkoleniu z obsługi profesjonalnego oprogramowania INTERsoft Wod-Kan. Jest to kompleksowy pakiet systemu ArCADia BIM skierowany do projektantów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych w budynkach. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą pełniej realizować zadania wyznaczone w projekcie „Projektowanie uniwersalne w strategii podnoszenia efektywności kształcenia na Politechnice Poznańskiej” na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PP.