Szkolenie z użytkowania symulatora starości

W dniu 24 września br.  odbyło się szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WA, WIŚiE oraz WILiT z wykorzystania symulatorów starości. Szkolenie miało miejsce  w Laboratorium Projektowania Uniwersalnego na Wydziale Architektury w budynku przy ul. Rychlewskiego 2. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształceni Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

W szkoleniu wykorzystano nowoczesne symulatory starości GERT oraz wózki inwalidzkie.