Warsztaty w laboratorium Projektowania Uniwersalnego dla uczestników III Modułu PU

W dniu 30-go  czerwca studenci 2 st. kierunku budownictwa i inżynierii środowiska w ramach realizacji zajęć z Modułu III brali udział w eksperymentalnych warsztatach.  Zajęcia odbyły się w budynku Wydziału Architektury z wykorzystaniem symulatorów starości GERT oraz wózków inwalidzkich, wyposażenia Pracowni Projektowania Uniwersalnego. W eksperymencie symulowano różne schorzenia (narządu ruchu, wzroku oraz słuchu). Studenci w „skórach seniora” odkrywali przestrzeń nowego budynku Wydziału Architektury, w szczególności toalet dla osób niepełnosprawnych.

          

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *