Przygotowujemy dla Was nowy cykl wykładów

Drodzy Studenci Wydziałów Architektury, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Inżynierii Lądowej i Transportu, w nadchodzącym semestrze zimowym 2020/21 rozpoczynami pilotaż Programu NCBiR „Projektowanie Uniwersalne”. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy eksperymentalny program wykładów, zajęć z wykorzystaniem symulatorów starości oraz wizyt terenowych. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja studentów na poszczególnych Wydziałach. Obserwujcie media wydziałowe, szczegóły wkrótce !!!

Politechnika Poznańska rozpoczyna realizację nowego projektu NCBiR

Politechnika Poznańska w dn. 1 marca 2020 rozpoczęła realizację nowego projektu „Projektowanie uniwersalne w strategii podnoszenia efektywności kształcenia na Politechnice Poznańskiej”. (POWR.03.05.00-00-Pu21/19). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Instytucją Pośredniczącą w tym działaniu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.